bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

چه زمانی باید روی آموزش کارمندان سرمایه گذاری کنیم

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۱۸ ق.ظ | bmjpyl bmjpyl | ۰ نظر
دو مؤسس اینستاگرام کمپانی را ترک می‌کنند

اگر دوره‌های آموزشی سازمانی، بر اساس نیازهای مهارتی کارمندان برنامه‌ریزی نشوند و هدف متمرکزی را دنبال نکنند، احتمال شکست سرمایه‌گذاری منابع انسانی بالا می‌رود.منبع

  • bmjpyl bmjpyl