bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

زمین درحال‌بلعیدن اقیانوس‌ها است

شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۸ ق.ظ | bmjpyl bmjpyl | ۰ نظر
آنچه که از گوشی های هوشمند در سال ۲۰۱۸ انتظار داریم!

برآوردهای جدید نشان می‌‌دهد مقدار آبی که ازطریق فرورانش صفحات زمین درحال‌ناپدیدشدن است، سه برابر تصورات پیشین است.منبع

  • bmjpyl bmjpyl