bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

بازسازی عضله با نانوذرات طلا

باتوجه‌به افزایش عرضه‌ی ساعت‌های هوشمند به بازار، گارتنر برآورد می‌کند در سال ۲۰۱۹، افزایش ۲۵درصدی در عرضه‌ی محصولات پوشیدنی را شاهد خواهیم بود.منبع

  • bmjpyl bmjpyl