bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

آینه‌ای که عیب‌های صورت را تحلیل می‌کند

دکتر جواد جاویدنیا جلوگیری از اخلال اقتصادی، مبارزه با وقوع جرم در فضای مجازی و حمایت از نرم‌افزارهای ملی را به‌عنوان برنامه‌های اصلی خود اعلام کرد.منبع

  • bmjpyl bmjpyl