bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

جف بزوس با سرمایه‌ای بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار و عبور از بیل گیتس عنوان ثروتمندترین مرد تاریخ حوزه‌ی فناوری را به نام خود ثبت کرد.  

Arrayمنبع
  • bmjpyl bmjpyl