bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

فیزیک کوانتوم می تواند اسرار آمیز تر از حد تصورمان باشد

دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹ ب.ظ | bmjpyl bmjpyl | ۰ نظر


سوالات اساسی در مورد علوم طبیعی همچنان بسیار زیاد هستند؛ اما سوالاتی که در مکانیک کوانتومی مطرح هستند، چیزی فرا‌تر از سوال هستند.Arrayمنبع

  • bmjpyl bmjpyl