bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

bmjpyl

آیا ناسا برای بازگشت به ماه به فناوری هسته‌ای روی خواهد آورد

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲ ق.ظ | bmjpyl bmjpyl | ۰ نظر
cqnhkptw

به‌نظر می‌رسد که ناسا برای تحقق اهداف دهه‌ی آینده‌ی خود، راهی جز بازگشت به انرژی هسته‌ای و راکتورهای اتمی نخواهد داشت.Arrayمنبع

  • bmjpyl bmjpyl